Časopis Naše řeč
en cz

Česká studie o dětské řeči

Iva Nebeská

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A Czech study on child language

Lucie Saicová Římalová: Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 218 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Počernická 2E, 100 00 Praha 10
iva.nebeska@seznam.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 1, s. 41-44

Předchozí Ludmila Uhlířová: Knižní novinky z bulharské bohemistiky, hlavně jazykovědné

Následující Klára Dvořáková: O společenské konverzaci adolescentů

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1