Časopis Naše řeč
en cz

Čeština v negližé – očima bulharských lexikografů

Ludmila Uhlířová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Czech language in deshabille - through the perspective of Bulgarian lexicographers

The article is a review of Janko Bačvarov i kolektiv: Kratak češko-balgarski rečnik na neknižovnata leksika. Malý českobulharský slovník nespisovné slovní zásoby. Bohemia klub – Goljama češka biblioteka. Sofia: ETO, 2011. 243 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Nýřanská 12, 153 00 Praha 5
lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 207-212

Předchozí Marie Čechová: K současnému stavu slovenské frazeologie

Následující Ilona Janyšková: Lidová etymologie v češtině