Časopis Naše řeč
en cz

Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka

Richard Změlík

[Články]

(pdf)

A corpus-based model for the Jan Čep dictionary in the context of Czech authorial lexicography and the quantitative analysis of literary language

The study presents a model for a dictionary based on the work of Jan Čep in the context of Czech authorial dictionaries and quantitative research on fiction texts. Designed to make a functional link between perspectives from linguistics and literary criticism perspectives, the dictionary with its conception, purposes and type is a part of the development of Czech authorial lexicography. It is the first project of its kind among frequency author-based dictionary that is aimed at providing tools for literary criticism to pre-interpret literary texts in a functional, objectivized way. The dictionary, however, is not (and cannot be) a substitute for the actual critical analysis of literary texts.

Key words: corpus linguistics, frequency dictionary, Jan Čep, lexicography, literary criticism, narratology, textology
Klíčová slova: korpusová lingvistika, frekvenční slovník, Jan Čep, lexikografie, literární věda, naratologie, textologie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
richard.zmelik@gmail.com

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 3, s. 113-131

Předchozí Z dopisů redakci

Následující Barbora Kukrechtová: Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1