Časopis Naše řeč
en cz

Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech

Barbora Kukrechtová

[Články]

(pdf)

Karel Havlíček’s German family letters in Czech translations

This paper analyzes the Czech translations of Karel Havlíček’s German letters carried out by Ladislav Quis (1903) and Miroslav Novotný (1941), and the revisions made by Jaroslava Janáčková (1995) to Novotný’s translation. In the introduction, the present-day situation concerning the publication of Havlíček’s correspondence is outlined. The analysis itself focuses in particular on the possible influence of the original language on the translations and the tendency to avoid such an influence. Therefore, in the theoretical parts of the individual chapters, some terminology regarding German grammar is explained. The language resources used by individual translators are also compared with the means common at the time of translation and in Havlíček’s Czech letters to determine the extent to which the respective translations display the tendency to archaize or modernize the language. The data obtained serve as a basis for determining the impression that the writer in the Czech letters and in the translations from German are the same person.

Key words: correspondence, Czech purism, German language, Karel Havlíček, textology, translation
Klíčová slova: korespondence, český purismus, němčina, Karel Havlíček, editologie, překlad

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Pod Karlovem 6, 120 00 Praha 2
bara.kukrechtova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 3, s. 132-145

Předchozí Richard Změlík: Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka

Následující Anna Kadlecová, Marek Nagy, Barbara Mertins, Sandra Donevska: Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1