Časopis Naše řeč
en cz

O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině

Radek Skarnitzl

[Články]

(pdf)

On word stress on monosyllabic prepositions in Czech

Monosyllabic prepositions in Czech are known to attract the stress of the words following them (e.g., 'jedu 'do Prahy, I’m going to Prague, rather than 'jedu do 'Prahy). However, certain factors have been recognized which allow for the shift of stress from the preposition to the following word. This study examines these factors in two types of speech material, in read newscasts on Czech Radio and in spontaneous dialogues. The length (number of syllables) of the preceding word has a clear effect, with longer words attracting stress more than shorter ones. Stress also tends to be shifted less when the following word is a noun and more when it is an adjective modifying a noun. Perhaps most interestingly, a great majority of the instances when stress was shifted resulted in a more rhythmical configuration, in a more regular number of syllables in neighbouring stress groups.

Key words: Czech, prepositions, rhythm, speech styles, word stress
Klíčová slova: čeština, předložky, rytmus, mluvní styly, slovní přízvuk

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra anglofonních studií MUP
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10
skarnitzl@mup.cz
Články

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 2, s. 78-91

Předchozí Richard Změlík: Vybraná problematika z autorské lexikografie

Následující Jaroslav David: Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1