Časopis Naše řeč
en cz

Vybraná problematika z autorské lexikografie

Richard Změlík

[Články]

(pdf)

Selected problems of authorial lexicography

The present paper explores the topic of authorial dictionaries – a subject rarely discussed in Czech academic discourse. The aim of the study is to present several forms of authorial dictionaries, focusing mainly on current and up-to-date methods. At the beginning, the study explores two viewpoints (J. Mattausch and H. E. Wiegand) of the taxonomy of authorial dictionaries, of which the second is subjected to slightly stronger criticism. The article also looks at the development of this special lexicographical discipline. Finally, the paper mentions future perspectives of modern corpus devices in the sphere of authorial lexicography.

Key words: dictionary, dictionary concordance, frequency dictionary, index, lemma, lexicography, literary criticism, textology
Klíčová slova: výkladový slovník, konkordanční slovník, frekvenční slovník, index, lemma, lexikografie, literární věda, textologie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
richard.zmelik@gmail.com

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 2, s. 68-77

Předchozí Jarmila Bachmannová: Podřečí severních Čech – 150 let od jeho popisu

Následující Radek Skarnitzl: O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1