Časopis Naše řeč
en cz

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen

Jaroslav David

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A book mapping the thousand-year history of Czech personal names

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
jaroslav.david@osu.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 2, s. 92-95

Předchozí Radek Skarnitzl: O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině

Následující Kristýna Tesařová: O metodách variacionistického výzkumu v neustálém kontaktu s teorií i praxí

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1