Časopis Naše řeč
en cz

Podřečí severních Čech – 150 let od jeho popisu

Jarmila Bachmannová

[Články]

(pdf)

The North Bohemian sub-dialect – 150 years since its description

This article was written on the occasion of the 150th anniversary of the publication of A.V. Šembera’s dialect compendium Základové dialektologie československé (Fundamentals of Czechoslovak Dialectology) (1864) and above all of the journal article by Josef Kouble Podřečí severních Čech (Sub-dialect of North Bohemia) (1864). It is devoted mainly to Kouble’s description of the Krkonoše foothills sub-dialect, placing it into a broader context, confronting it with the results of the Czech Language Institute’s correspondence surveys, the Czech Language Atlas and the results of the author’s own long-term research on the Krkonoše dialect. It passes over the basic dialect features usually listed as typical for the Krkonoše foothills, or in some cases for the broader northeastern Bohemian area, and concentrates on dialect signs occurring sporadically in the contemporary vernacular and on archaic phenomena which are no longer been found in the Krkonoše foothills. From the later dialect descriptions, the less well known authors Josef Stránský and Božena Krpatová are mentioned, and in the conclusion, the direction of contemporary research on dialects is briefly sketched.

Key words: confrontational description method, dialect, dialect levelling, Krkonoše foothills, peripheral area
Klíčová slova: metoda konfrontačního popisu, nářečí, nivelizace dialektů, Podkrkonoší, okrajový úsek

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
bachmannova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 2, s. 57-67

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Richard Změlík: Vybraná problematika z autorské lexikografie

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1