Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the questions of (1) the spelling possibilities of the name Lobkowicz and related adjective, and (2) the correctness of the phrase type po čtyři měsíce (for four months).

Dotaz:

Připravuji texty do programů koncertů a v jednom z nich mám problém. Vyskytuje se v něm jméno vídeňského knížete Lobkowicze a sál v jeho vídeňském paláci se označuje jako lobkowiczký. Jde o přelom 17. a 18. století, dobu života skladatele Ludwiga van Beethovena. Stále se mi tyto tvary vizuálně nezdají, ale nevím, jak to má být správně. Má se psát Lobkowitz – lobkowitzký nebo Lobkovic – lobkovický? To poslední by se mi asi líbilo nejvíc, ale na problematiku šlechtických rodů a pravidel pro psaní jejich jmen nejsem odborník.

 

Odpověď:

Pokud jde o cizojazyčné formy zápisu, doporučujeme vycházet z podob zažitých v češtině: Lobkovic/Lobkowicz. Spřežka cz se čte /c/, proto se zakončením zacházíme stejně jako s počeštěnou podobou lobkovický: -c-ský se pravidelně mění na -cký, proto analogicky lobkowiczký. Je však možné vycházet i z psané podoby, proto formu lobkowiczský zcela nevylučujeme. Podle Českého národního korpusu však výrazně převažuje podoba lobkowiczký. Počeštěná podoba je samozřejmě neproblematická: Lobkovic – lobkovický.

Pokud byste chtěla užít podobu zápisu typickou pro prostředí Rakouska-Uherska (Lobkowitz), pak při odvozování platí stejné zákonitosti jako u podoby Lobkowicz, tedy Lobkowitz – lobkowitzký (případně lobkowitzský).

 

Dotaz:

Domnívám, se vazba Léčba trvala po 4 měsíce (po měsíc) je nepřípustná. Namísto toho bych použila … po dobu 4 měsíců. Je můj názor správný?

 

Odpověď:

Slovník spisovné češtiny uvádí u předložky po význam ‚časové rozpětí‘ – po celý rok, po několik dní, po staletí. Spojení typu po čtyři měsíce, po tři léta se vyskytují poměrně často, někdo u nich může pociťovat rys archaičnosti, i když jsou podpořena právě typem po dobu tří měsíců, po dobu tří let, která se pociťují jako analogická.

Rozhodně však nedoporučujeme užít spojení po měsíc nebo po jeden měsíc. Ve spojení s jednotným číslem nebo s číslovkou jedna se takto vyjádřené časové rozpětí nevyskytuje, pokud ovšem není jméno rozvito nějakým přívlastkem – např. po celý boží den, po necelý měsíc, příp. po celý jeden měsíc apod.

Vámi uvedenou vazbu můžete užít také bez předložky (léčba trvala čtyři měsíce).

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 56

Předchozí Michaela Lišková: Trixeso a pexetrio

Následující Jarmila Bachmannová: Podřečí severních Čech – 150 let od jeho popisu