Časopis Naše řeč
en cz

Trixeso a pexetrio

Michaela Lišková

[Drobnosti]

(pdf)

Trixeso and pexetrio

This article discusses the origin, meaning and use of the words trixeso and pexetrio.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.rnLetenská 4, 118 51 Praha 1rnliskova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 53-55

Předchozí Jiří Rejzek: K sémantickému vývoji adjektiva umělý

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1