Časopis Naše řeč
en cz

K sémantickému vývoji adjektiva umělý

Jiří Rejzek

[Drobnosti]

(pdf)

On the semantic development of the adjective umělý

The article discusses the semantic development of the adjective umělý from Old Czech until the present.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 50-53

Předchozí Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013

Následující Michaela Lišková: Trixeso a pexetrio

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1