Časopis Naše řeč
en cz

Slovenský výzkum dětské řeči

Iva Nebeská

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Slovakian research on children's speech

The article is a review of Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov, 2010. 110 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Počernická 2E, 100 00 Praha 10
iva.nebeska@seznam.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 5, s. 264

Předchozí Pavel Štěpán: Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Následující Martin Beneš: Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice