Časopis Naše řeč
en cz

Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Pavel Štěpán

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The issue of Acta onomastica devoted to the project of the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms

The article is a review of Acta onomastica, volume 51, issue 1, 2010.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 5, s. 255-263

Předchozí Eliška Kleňhová: Postavení a užívání interjekcí v současné češtině

Následující Iva Nebeská: Slovenský výzkum dětské řeči