Časopis Naše řeč
en cz

Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice

Martin Beneš

[Drobnosti]

(pdf)

Notation of Romanian proper names with monofunctional letter e in the terminal syllable

This article discusses problems concerning the Czech spelling of particular case forms of geographical and personal proper names of Romanian origin, namely those ending in -cea (pronounced [-ča]) in writing.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 5, s. 265-271

Předchozí Iva Nebeská: Slovenský výzkum dětské řeči

Následující Z dopisů jazykové poradně