Časopis Naše řeč
en cz

Do třetice pro diváky O češtině

Hana Prokšová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

For the third time for viewers of On Czech language

The article is a review of Markéta Pravdová – Jitka Saturková (eds.): O češtině 3. Praha: Edice České televize, 2010. 198 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
proksova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 161-164

Předchozí Jana Hoffmannová: Sociolingvistický pohled na e-komunikaci

Následující Vít Boček: K původu českého slovesa loudati se