Časopis Naše řeč
en cz

K původu českého slovesa loudati se

Vít Boček

[Drobnosti]

(pdf)

On the origin of the Czech verb loudati se

This article discusses the origin of the Czech verb loudati se.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
vitbocek@gmail.com

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 165-168

Předchozí Hana Prokšová: Do třetice pro diváky O češtině

Následující Z dopisů jazykové poradně