Časopis Naše řeč
en cz

Sociolingvistický pohled na e-komunikaci

Jana Hoffmannová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Sociolinguistic view of e-communication

The article is a review of Vladimír Patráš: Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie – Sociolinguistic Aspects of Electronically Determined Communication. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2009. 150 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
hoffmannova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 157-161

Předchozí Václav Velčovský: Jazyk jako hodnota – hodnoty v jazyce

Následující Hana Prokšová: Do třetice pro diváky O češtině