Časopis Naše řeč
en cz

Jak se v Čechách "rázuje"

Jan Volín

[Drobnosti]

(pdf)

The status of glottalization in Czech

This article reports on glottalizations before word-initial vowels in Czech read newscasts and informal dialogues.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.volin@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 51-54

Předchozí Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011

Následující Zuzana Hlubinková: Zez Plzně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1