Časopis Naše řeč
en cz

Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích

Radek Skarnitzl, Pavel Machač

[Články]

(pdf)

The degree of instrusiveness of parasitic sounds in media speech

The paper describes the intrusive effect of what have been called parasitic sounds, namely preglottalization and the epenthetic schwa. These parasitic sounds seem to be, from the linguistic point of view, non-systemic and unjustified, but occur relatively frequently in Czech media speech, while not so often in ordinary situations. The results indicate that both phenomena are perceived by listeners as intrusive, though to a different extent, based on both the segment to which they
are attached and on selected acoustic properties.

Key words: epenthetic schwa, perception, preglottalization, pronunciation, speech in the media
Klíčová slova: epentetické šva, percepce, preglotalizace, výslovnost, řeč v médiích

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
pavel.machac@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 3-14

Předchozí Jan Volín: Fonetický pohled na naši řeč. Slovo úvodem

Následující Petra Marková, David Studenovský: Zvuková signalizace verbální ironie v češtině

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1