Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011

Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Circle of the Friends of the Czech Language in the academic year 2010/2011

This article is a report on the talks in The Circle of the Friends of the Czech Language in the academic year 2010/2011.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 47-50

Předchozí Hynek Bořil: Výlet za hranice neurčitosti

Následující Jan Volín: Jak se v Čechách "rázuje"