Časopis Naše řeč
en cz

Zez Plzně

Zuzana Hlubinková

[Drobnosti]

(pdf)

Compound preposition zez

The article deals with the compound preposition zez (e.g. in the colligation zez Plzně) in Czech dialects.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
hlubinkova@iach.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 55

Předchozí Jan Volín: Jak se v Čechách "rázuje"

Následující Z dopisů jazykové poradně