Časopis Naše řeč
en cz

Odešel Zdeněk Hlavsa

Redakce

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Když jsme si nedávno připomínali životní jubileum dr. Zdeňka Hlavsy, CSc. (NŘ 79, 1996, s. 159–162), netušili jsme, že zakrátko budeme tuto významnou osobnost moderní české jazykovědy připomínat se smutkem. Zdeněk Hlavsa (6. června 1926 v Horní Bříze u Plzně – 23. dubna 1998 v Praze), člen redakční rady našeho časopisu, vedoucí redaktor Slova a slovesnosti, vedoucí oddělení jazykové kultury a gramatiky Ústavu pro jazyk český AV ČR odešel od pracovního stolu plného plánů a úkolů. Budeme na něho vzpomínat jako na vynikajícího znalce češtiny, skvělého popularizátora (uveďme v této souvislosti také jeho autorství pravidelných jazykových koutků v Českém rozhlase) i autora a redaktora četných vědeckých publikací, statí a školních učebnic. Čest jeho památce!

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 4, s. 217

Předchozí Vladimír Pfeffer: Životní jubileum Vladimíra Šaura

Následující Anna Jirsová: O represích