Časopis Naše řeč
en cz

Odešel Zdeněk Hlavsa

Redakce

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Když jsme si nedávno připomínali životní jubileum dr. Zdeňka Hlavsy, CSc. (NŘ 79, 1996, s. 159–162), netušili jsme, že zakrátko budeme tuto významnou osobnost moderní české jazykovědy připomínat se smutkem. Zdeněk Hlavsa (6. června 1926 v Horní Bříze u Plzně – 23. dubna 1998 v Praze), člen redakční rady našeho časopisu, vedoucí redaktor Slova a slovesnosti, vedoucí oddělení jazykové kultury a gramatiky Ústavu pro jazyk český AV ČR odešel od pracovního stolu plného plánů a úkolů. Budeme na něho vzpomínat jako na vynikajícího znalce češtiny, skvělého popularizátora (uveďme v této souvislosti také jeho autorství pravidelných jazykových koutků v Českém rozhlase) i autora a redaktora četných vědeckých publikací, statí a školních učebnic. Čest jeho památce!

Naše řeč, volume 81 (1998), issue 4, p. 217

Previous Vladimír Pfeffer: Životní jubileum Vladimíra Šaura

Next Anna Jirsová: O represích