Časopis Naše řeč
en cz

Chyběti

[Hovorna]

(pdf)

-

Pilný čtenář »N. Ř.« nás upozorňuje na větu, již četl ve velikém českém deníku, »velké sliby — skutky chybí«, s tvaroslovnou chybou (chybí místo chybějí), již jsme vytýkali II, 195 a 232. Věta tato vypadá jako přísloví (staré přísloví je »sliby — chyby«), ale jest to asi rýmovačka z nové doby, pocházející od někoho, jenž nevnikl hluboko do české mluvnice. Varujeme před ní zvláště, protože sotva co tak hluboko do paměti vpravuje slovní tvary jako rým: a bylo by ostatně snadno mluvnicky ji opraviti zněním »velké sliby — skutek chybí«.

Při tom doplňujeme, že podle zprávy p. kanovníka Šittlera sloveso chyběti žije u Sedlčan a Jistebnice. Ale časovati je tam umějí lépe, než neznámý veršovník; na př. nevěsty tam říkají, když přicházejí o oddavky a kněz se jich ptá na »léta«, že jim na př. chybějí tři měsíce atp. I v jiných krajinách českých sloveso chyběti jest v obyčeji; tak jsme je slýchali o letošních prázdninách na př. nad Král. Dvorem.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 7, s. 217

Předchozí »Obratní odpověď«

Následující Náměstí a lípa svobody či Svobody?