Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Toto číslo redigoval univ. prof. dr. Václav Křístek s redakční radou.

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 2-3, s. 184

Předchozí Blažena Rulíková: Výběrová bibliografie prací univ. prof. dr. Al. Jedličky

Následující Antonín Tejnor a kol.: Přejatá slova a veřejné mínění