Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka

[Editor's notice]

(pdf)

-

Toto číslo redigoval univ. prof. dr. Václav Křístek s redakční radou.

Naše řeč, volume 55 (1972), issue 2-3, p. 184

Previous Blažena Rulíková: Výběrová bibliografie prací univ. prof. dr. Al. Jedličky

Next Antonín Tejnor a kol.: Přejatá slova a veřejné mínění