Časopis Naše řeč
en cz

Oprava

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

V 1. čísle Naší řeči v článku K. Hausenblase Slovesná kategorie výsledného stavu v dnešní češtině, s. 13n., zůstalo několik tiskových chyb rušících smysl. Prosíme čtenáře, aby si je laskavě opravili: v tabulce na s. 19 v levém sloupci v 2. rámečku shora místo Síň je uklizená má být správně V síni bylo uklizeno; v pravém sloupci má být 1. a 2. rámeček shora vytištěn nikoli plnou, nýbrž přerušovanou čarou; na s. 21 v 5. ř. shora ve větách V pracovně je mi uklizeno, Pracovna je mi uklizena má být v obou případech zájmeno mi přeškrtnuto; na s. 27 v 9. ř. shora chybí za 1. větou otazník: Tvoří však i způsob oznamovací? (na s. 27 v pozn. 25 místo soveršajemnost’ má být soveršajemost’).

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 2, s. 112

Předchozí Josef Polák: Trha, trhák a trojí význam slova trhan

Následující František Daneš: Konfrontační souvětí se spojkami jestliže, zatímco, aby, když