Časopis Naše řeč
en cz

Novákovi

Miloslav Wajs

[Drobnosti]

(pdf)

-

Připojuji několik dokladů k článku F. Cuřína „K Novákovům nebo k Novákům?“ (NŘ. XXVI, 222 n., 241 n.). V Padařovicích na Turnovsku (býv. Českodubsku) se říká: Kadli(k) Kotku, Pepa Raulinu (= Laurinů), Jarka Šimonu, psala se (jmenovala se) Sedlákova, vona je Roulinova, ale také: Červová Aňinka (svobodná!), sezemská Loudová; mňel Prokorátovu z Močídek, pot Pepkou Šonckovou (= Šonskou; označoval se tak obchod v Turnově). Dodatečným dotazem u své matky jsem zjistil pro Padařovice a okolí i tvary jako „u Novákovejch, k Novákovejm“ ve smyslu „okolí stavení“.

Výkladem přípony -om se zabýval Fr. Trávníček v LF. 49, 101 n.; viz i Gebauerovu Hist. ml. III, 1, 59 a Hallerův Popis 114. Zubatý v NŘ. V, 259 uvádí u nom. pl. na -ovi též dialektickou obměnu -oj: Polánkoj. O. Hujer (LF. 49, 291) zaznamenal ze Soběslavic u Turnova (podle mapy) instr. „za Šulcovy“ a z Gebauera, Hist. ml. III, 1, 267, cituje podkrk. „za Novákovy“.

Z povídky K. Světlé „O Krejčíkově Anežce“, z jejích skladeb nejvíc zabarvené poještědským nářečím, připojuji tyto doklady (podle vyd. Povídek v DP.): Krejčíkova Anežka 85, u Krejčíků 92, u Blažinů 118, 120, k Blažinom 120.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 4, s. 95

Předchozí Zpráva ze Slovníku jazyka českého

Následující Josef Königsmark: Zajímavý název polní trati u Radnic