Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva ze Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za rok 1942 byly vyexcerpovány tyto spisy: Ahoj 1942; Zd. Bár, Než zahoukla siréna 1941; Ed. Bass, Lidé z maringotek 1942; F. Beneš, Tichý kout 1941; K. J. Beneš, Červená pečeť 1941; I. Blatný, Melancholické procházky 1941; Fr. Bořek-Dohalský, Malé příběhy starého pána 1941; Jan Čep, Tvář pod pavučinou 1941; České slovo 1942; Český lid 1892, 1893; Čteme 1942; J. Deml, Mohyla 1941; R. Deyl, Kruhy na vodě 1940; Sláva-tráva 1938; K. Doskočil, Větve stromů 1941; J. Drda, Městečko na dlani 1940; Živá voda 1942; J. Durych, Masopust 1938; Služebníci neužiteční 1940; H. Dvořáková, Veliký proud 1932; M. Elpl, Tři zlaté poháry 1940; Eva 1942; D. C. Faltis, Chorál deště 1941; M. Fügnerová, Buď matkou 1941; B. Golombek, Dům o dvou poschodích 1942; V. Guthwirth, Příklad Františka Křižíka 1941; J. Hais-Týnecký, Duhový pták 1917; Sodoma I., II. 1919; V. Hánek, Dědictví 1940; Požehnaná léta 1941; Suchý rok 1941; Ja[93]roslav Havlíček, Helimadoe 1940; Neviditelný 1937; Ta třetí 1939; Joe Hloucha, Japonečky 1931; Mezi bohy a démony 1929; Prodavačky úsměvů 1929; Vl. Holan, Vanutí 1932; J. Horal, Bláhové mládí 1941; F. Hrubín, Země po polednách 1937; Včelí plást 1940; Země sudička 1941; Hvězda 1942; M. Jahn, Zapadlé úhory 1900; Údolím života 1902; Kruhy na vodách 1903; Tiché světy 1905; Polní růže 1909; Rozběhlé pěšiny 1937; J. Jahoda, Rudý západ 1924; I. Jelínek, Nedělní procházka 1936; Kudy 1939; Č. Jeřábek, Bohové opouštějí zemi 1936; Hledači zlata 1938; Medvědí kůže 1939; Cesta pozemská 1940; Neumřela, ale spí 1941; V. K. Jeřábek, Nové povídky 1894; Idyla staničky třešňůvské 1904; Sv. Kadlec, Kroky na vodě 1941; Zd. Kalista, Hněvej ty se na mne nebo nehněvej 1941; V. Kaplický, Pozor, zlý člověk 1941; M. Klika, Močové kaménky 1939; J. Kolman-Cassius, Lyrická dramata 1937; Ovčín 1937; V. Korda, Trojitá koruna 1941; Korespondence Zeyer - Braunerová; J. Koudelák, Radlice boží 1941; Tvrdá země 1941; F. Kožík, Rozhlasové umění 1940; M. Kratochvíl, Osamělý rváč 1941; Kritický měsíčník 1942; F. V. Kříž, Děti země 1935; F. Kubka, Skythský jezdec 1941; H. Kunzová, Péče o pleť 1941; R. Lander, Květena středoškolská 1939; Léčebný řád léčebného fondu 1936; Lidové noviny 1942; B. Mathesius, Zpěvy staré Číny 1941; O. Mikulášek, Křídlovka 1941; J. Morávek, Opuštěná řeka 1941; B. Mrštíková, Mrštíkové 1942; J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky 1941; Vl. Müller, Žebrák s erbem 1941; Národní politika 1942; Naše zahrádka 1940; 1942; Vl. Neff, Vyhnaní z ráje 1939; Fr. Nechvátal, Magnetová hora 1937; F. Němec, Soudničky 1938; M. Nohejl, Chlapci a muži 1941; Ohnivý červenec 1941; Souhlas 1941; Zázrak s Julií 1941; A. C. Nor, Jed v krvi 1941; Můj nepřítel osud 1941; Příběh Jana Osmerky, kasaře 1941; M. Nováková, Muži nemilují andělů 1939; Okultistické spisy; OSNDod.; Ozvěny 1942; J. Palivec, Naslouchání 1942; Pečetní prsten 1941; M. Pašek, Jezero plameňáků 1941; Fr. Pilař, Dýmka strýce Bonifáce 1941; J. Pilař, Stesk Orfeův 1940; G. Preissová, Dvojice břízek 1941; Pěšinkami touhy 1941; V. Prokůpek, Baba 1939; M. Pujmanová, Pod křídly 1940; Předtucha 1942; Verše mateřské 1940; Zpěvník 1939; Jan Racek, Bratří Mrštíkové 1940; Vl. Rada, Hostinec u kamenného stolu 1941; Zd. Rón, Větrov 1941; J. V. Rosůlek, Fanynka z konečné stanice 1940; Klec 1940; Za jeden provaz 1940; Známost z ulice 1940; Jos. Rublič, Chcete mít radost ze své zahrady? 1941; V. Řezáč, Svědek 1942; J. V. Sedlák, Píseň věčnosti 1941; J. Seifert, Jaro sbohem 1942; O. Scheinpflugová, Teta Anna 1938; Přežitá smrt 1940; Všední den 1937; Fr. Skácelík, Pod věchýtkem slávy 1940; Z. Skyba, Sedmero modliteb 1941; Slovo a slovesnost I, VII; M. Součková, Odkaz 1940; Zakladatelé 1940; J. Spáčil, Nevěstin závoj 1941; Světla večerní oblohy 1941; F. Stiebitz-Euripides, Medeia 1942; F. Stiebitz-Sofokles, Elektra 1942; Fr. Stránecká, Ně[94]které črty 1885; Povídky 1893; Vl. Stupka, Svědectví krásy a písma 1941; B. Svatoš, Ruce laskají zemi 1941; Svazky 1942; F. X. Svoboda, Tři dvory 1924; Housenky 1924; Poznamenaní andělé 1927; V tlačenici 1927; F. X. Šalda, Hájemství zraku 1940; F. E. Šaman, Oltář všedního člověka 1939; Svatý Fábera 1941; J. Šír, Horské prameny 1904; Z hor 1913; Muka lásky 1919; Krkonošské humoresky 1940; J. Škvor, Vítr v krovech 1941; Fr. Šrámek - A. France, Zločin Sylvestra Bonnarda 1926; J. Štembera, Škola kouzla zbavená 1940; J. Teichman, Svět za divadelní oponou 1941; R. Těsnohlídek, Rozbitý stůl 1935; A. M. Tilschová, Orlí hnízdo 1942; J. Toman, Člověk odnikud 1933; Ant. Trýb, Lidé z výprav 1931; Příběhy domu na Čan-Wu 1930; Císař chudých 1936; Týden rozhlasu 1942; Zd. Urbánek, Příběh bledého Dominika 1941; J. Urbánková, Slunečnice 1942; E. Vachek, Až se ucho utrhne 1940; Muž a stín 1940; Student Kosman 1940; J. Vaněk, Květiny v domácnosti, na oknech a balkonech 1935; Lidová podová pomologie I, 1935, H. 1936, III. 1937, IV. 1938, V. 1939, VI. 1939, Vn. 1940, VIII. 1941; Ošetřování a řez zákrskových stromů ovocných s dodatkem o řezu révy vinné 1938; Pěstujte ovocné stromky v nádobách, dočkáte se mnoha radostí 1940; Vl. Vaněk, Moderní vazačství květin 1941; Venkov 1942; Výběr 1942; J. Wenig, Ostrov, o kterém všichni sníme 1940; J. Zahradníček, Korouhve 1940; Pozdravení slunci 1937; B. Zahradník-Brodský, Bílé světlo 1930; Čest rodiny 1929; Hovory pralesa 1928; Ironie života 1930; Jarní sonáta 1907; Jiskra v krvi 1927; Noci beze hvězd 1929; Osudná noc 1928; Ten druhý 1928; Zrada Urešova 1912; V. Závada, Cesta pěšky 1937; Zdroj 1942; K. Zmatlík, Šachista začátečník 1938; Zpravodaj 1942; J. Žák, Svět se mění nenápadně 1940.

K excerpci těchto spisů zvláště přispěli:

Milada Alexandrová z Prahy; Ludmila Bártová, profesorka z Prahy; Marie Brejchová z Prahy; Vlasta Dorníková z Prahy; Přemysl Hájek, profesor z Prahy; Rudolf Havel, profesor z Prahy; Dr. Quido Hodura, ředitel z Prahy; Dr. Václav Houka z Prahy; Ladislav Janský, profesor z Prahy; Alois Jedlička, profesor z Prahy; Ing. Jan Jindra z Poděbrad; Nataša Kálalová z Prahy; Břetislav Kubala, profesor z Tišnova; Alois Kulhánek, ředitel z Prahy; Jan Kunc z Prahy; doc. dr. Josef Kurz, profesor z Prahy; František Mastera, úředník z Třebíče; Anna Naxerová z Prahy; Zdeněk Nosek, učitel z Prahy; Karel Peške z Prahy; Václav Polák, profesor z Prahy; Ing. Ed. Prandstetter z Prahy; Františka Přibylová z Prahy; Růžena Sittová z Prahy; dr. Karel Sochor, profesor z Prahy; Ludmila Springerová z Prahy; Marie Vodehnalová - Váňová z Prahy; Zorka Vonková z Prahy; Jaroslava Zámišová z Prahy.

Celkem bylo vyexcerpováno 111.033 lístků ze 194 spisů.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 4, s. 92-94

Předchozí Augustin Jar. Doležal: Odvážné srdce

Následující Miloslav Wajs: Novákovi