Časopis Naše řeč
en cz

Změny v Pravidlech českého pravopisu

[Články]

(pdf)

-

(Viz NŘ. XXVI, 80 n.)

M

Magnetovati

též magnetisovati

majitel

lépe majetník

Malá Strana

Malá strana

maltézský (maltánský) řád

maltézský (maltský) řád

Mámidlo

mamidlo

Máňa, Mářa, Máša, 3. 6. -e n. -i

3., 6. jen -i

manžel, 5. -i; mn. 4. ve významu „muž a žena“ -y n. –e

5. -e; 4. vždy jen -y

Marathon, 2. -ona

Maraton, 2. též -onu

marjánka i marijánka

jen marjánka

markrabě m.

též stř.

Mars, 2. Marta (bůh), Marsu (planeta)

2. Marse, Marsa, Marta

máry nikdy nekrátí

mn. 2. mar i már

máselnice (máslařka), másnice (přístroj na stloukání másla)

máslnice, nář. másnice a máselnice (přístroj)

máti, máť

jen máti

mazati, maži, mažu

jen maži

-mdlíti, o-, u-, ze-

též -mdleti

medaile, medailon

medaille, medaillon; též medalie, medalion

Mecký

též (mekkánský)

Melissa

melisa

mělký, mělčí

mělčejší

Mesiáš (Kristus) a mesiáš

jen mesiáš

Messina, messinský

Mesina, mesinský

Městec Králové

Králův, nikoli Králové

Mešita

též mečeta

Měšťan

též měštěnín

měštka, 2. mn. měštek

měšťka, 2. mn. měštěk

methoda a metoda, methodista a metodista

jen metoda, metodista

Mez

též meze

Mezzanin

mezanin

mezzo [-co]

[-dzo]

mikrob, -a m., 4. -a, mn. 1. -y

2. -u

Milevsko

Milévsko

Millennium

milenium

mimo to

mimoto (nadto) a mimo to

Mírnitel

mirnitel

mířiti, rozk. Miř

rozk. též měř

mísa krátí jen 2. mn. mis

7. mísou i misou atd.

Misse

mise

Mistička

mištička

míšenský i míšeňský

míšeňský

Mithridates

Mitridates

mizeti, mizejí i mizí, přech. mizeje i mize; vy-, z-

jen mizejí, přech. mizeje

mláďátka, den Mláďátek

mlaďátka, Mlaďátek

[112]mladočech

Mladočech

za mlada

za mladu

mléč

též mlíč

mlíti, přech. mela

přech. též mele

-mlíti, do-, na-, o-, pode-, pro-, pře-, roze-, se-, u-, vy-

též -mleti

Mohamed

též Mahomed

mollový

molový

markrabství Moravské

m. moravské

mosaz, 2. -i ž.

též 2. -u m.

motto

moto

mřenek, mřínek, mřenka

mřeněk, mřeňka, mřenka

mříti, mru i mřu; po-, u-, vy-, ze-

jen mru

mříže, mříž

jen mříže

mřížovati

mřižovati

-mstíti, příč. mstěn; po-

příč. mštěn, novotvar mstěn

mudrc n. mudřec

jen mudřec

Musa (bohyně), musa (nadání)

musa i múza (bohyně)

mysl, 2. -i, mn. -ím, -ích, -emi

mysl, 2. -i podle „kost“

myš, 2. -i, mn. -ím, -ích, -mi

myš, 2. -i

mythický, mythologie, mythus

mytický atd.

mýtiti, příč. mýcen; pro-, vy-

příč. mýcen, odch. -mýtěn

N

nadepsati, nadepíši

též nadpíši

nadchnouti, významově rozlišena příčestí nadšen (duševně) a nadchnut (načichlý)

 

naditý

naditý; též naděný

nadýmač, nadýmačný

nadymač, nadymačný

náhončí, 2. -ího

2. též -í

najmouti, podst. jm. najmutí

najetí

nakonec

na konec

nakyslý

též nákyslý

nalézti

též naleznouti

nalíknouti

též naléknouti

námluvčí, 2. -ího

2. též -í

napínáček

napinač

náraziště

též narážiště

narkotikum

narkotikon

náruč, 2. -e

2. -i

nařčen

též narčen

násep, 2. náspu m.

též 2. náspi ž.

naskrze, naskrz

jen naskrz

následovatel

nasledovatel

násobitel

nasobitel

nať, 2. natě

2. též nati

náves, 2. návsi, mn. -vsím, -vsích, -vsemi

náves, 2. -si; též návsí stř.

navštíviti, rozk. navštiv

rozk. též navštěv

nazpaměť

též nazpamět

neděle; mn. 2. neděl (= týdnů n. nedělních dnů), nedělí (nedělních dnů)

2. jen neděl

nedovtipný a nedůvtipný

jen nedovtipný

[113]nechati, rozk. nech

rozk. též (řidčeji) nechej

Němkyně, 2. mn. Němkyň

2. -yň i -yní

nemoc, 2. -i, mn. -em a -ím, -ech a -ích, -emi

2. -i atd. podle „kost“

nepřípustný

též nepřipustitelný

nerudný

nerůdný

neť, neteř

neť (odchyl.: neteř)

netto

neto

nevyléčitelný

nevylečitelný

New York [ňu jork]

[ňú]

Nibelungy

Nibelunky

nit, 2. -i, mn. podle „duše“

2. -i podle „kost“

níže, níž

jen níže

noc, 2. -i; mn. -ím, -ích, -emi

2. -i podle „kost“

noha, mn. 2. nohou a noh, 6. nohou a nohách

2., 6. jen nohou

Nové Město (pražská čtvrt)

Nové město

novozákonní

též novozákonný

Nový Zákon

Nový zákon

nuance

též nyanse

O

Oběd, 2. -a

2. též -u

obehnati, obeženu

též obženu

obejmouti, podst. jm. objetí n. obejmutí

jen objetí

oběť, mn. 7. -ťmi

též obět, mn. 7. obětmi

oblázek

oblásek

oblékárna

oblekárna

obléknouti i oblíknouti

též (obleknouti)

obol, obolus

obolos

obráběč

obraběč

obruč, 2. -e ž.

2. obruče m., obruči ž.

obrví stř.

obrv, -i ž.

obsáhnouti, příč. obsáhnut (zrakem), obsažen (v něčem)

jen (za)sažen

odbírati i odebírati

jen odbírání

odebrati, odeberu

též odberu

odečísti

též odčísti

odepnouti, podst. jm. odepnutí, řidč. odepětí

jen odpětí a odepětí

odepsati, odepíši atd.

též odpíši atd.

odesílati

též odsílati

odestlati, odestelu

též odstelu

odestýlati i odstýlati

jen odestýlati

odhadce

odhádce

odchlípnouti se

odchlipnouti se

odlétati

též odlítati

odlivka

odlívka

odpověděti i odpovědíti

-děti, odchyl. -díti

odshora

též odshůry

odštěpek

odštipek

odzdola

odzdůly

oficiální, oficielní

jen oficielní

oheb, 2. ohbu i ohebu m.

oheb, 2. ohbu m., ohbi ž.

Ohio [Ohájo]

[-aj-]

ochraptěti, ochraptí

ochraptějí

oj i voj ž.

oje stř., ž., oj ž.

[114]okcident (západní strana), Okcident (západní země)

jen okcident

okénko, okýnko

jen okénko

okrsek, 2. -sku

též okrslek, okršlek, 2. okršku

omšelý, omšený

jen omšený

opánek

opanek

opásati, opáši, opášu, opásám

jen opáši, opásám

oprať, 2. -tě

2. též -ti

orati, ořu, orám

oři, orám

orebští

orebité

organtin

organtýn

orchidea jako „idea“

též orchidej

Orient (východ)

orient

osmnáct

též -nácte

ostrakismus

ostracismus

Otakar, Otokar

jen Otakar

otep, 2. -i, mn. -ím, -ích

otep, 2. -i

Otilie

též Otylie

Oto

Otto

otrnouti i odtrnouti

jen odtrnouti

otrokyně, 2. mn. otrokyň

2. -yň a -yní

ozim, 2. -u m.

též 2. -i ž.

P

Páčidlo

pačidlo

-padnouti, přech. -padnuv; pře-

přech. pad

Padova

též Padua

Antonín Paduánský

Antonín Padovský

páchati, páši, pášu, páchám

jen páši, páchám

-pak; kdopak, kdypak atp. i kdo pak, kdy pak

jen kdopak, kdypak atp.

páka nikdy nekrátí

7. někdy pakou atd.

palillogie

palilogie

paměť, 2. -ti, mn. 7. -tmi; ne-

též pamět

pancíř, pancéřový vlak

též pancéř, pancířový vlak

Pannonie

Panonie

panorama, -atu stř.; panoráma, -y ž.

jen panoráma ž.

páperka, pápěrka

jen páperka

paprsek

též paprslek

papyros, papyrus

jen papyros

pára, 7. parou n. párou, mn. 2. par, 3. parám

též párám

paradigma, 2. -atu

2. též -ata

paramythie

paramytie

párati, pářu, párám

páři, párám

párátko

parátko

parere, neskl. stř., 7. také -em

jen neskl.

paria, 2. -ie

2. -ii

parní stroj

parostroj

parter

partér

parvenu, neskl., 7. také -um, mn. parvenuové

 

passionál

pasionál

past, 2. -i, mn. -stem a -stím, -stech a -stích

podle „kost“

pastorkyně, 2. mn. pastorkyň

2. -yň i -yní

[115]páteříček

pateříček

patnáct

též -nácte

pátradlo

patradlo

patriota, mn. -i

mn. též -é

pavilónek

pavilonek

pec, 2. -e

podle „kost“

pečeť, 2. -ti a -tě, mn. -ti a -tě, -tím, -tích, -těmi

2. -ti, někdy také -tě, podle „kost“

pelest, 2. -sti, mn. -stem a -stím, -stech a -stích, -stmi

2. -ti podle „kost“

Peloponnes, peloponneský

Pelopones(os), peloponeský

pelyněk

též peluněk

Pennsylvanie

Pensylvanie

pero, péro

pero (péro)

peruť, 2. -ti, mn. podle „duše“

podle „kost“

pěst, 2. -sti, mn. -stím, -stích, -stmi

podle „kost“

pestřec, 2. pesterce i pestrce

2. jen pesterce

petržel

též petružel

Pianissimo

pianisimo

piaristský, piaristický

jen piaristský

píď, 2. –dě

2. -di, častěji -dě

pidimužík

pídimužík

pieça

též piesa

piha, pihovatý

píha, píhovatý

piskoř m.

též piskora ž.

písmeno

též písmě, 2. -ene

plakati, pláči, pláču

jen pláči

pláténko, plátýnko

platénko, platýnko

plavati, plavu

též plavám

plec, 2. -e ž.

plece, 2. -e stř.

plena, plína

pléna, plena

plínka

též plénka

plíti, pliji

též plvati

plouti, příč. plul

též (ploul)

plovati, plovu, přech. plovaje

též plovám, přech. plová

plst, 2. -sti, mn. -stím, -stích, -stmi

2. -sti

plť, 2. -ti, mn. podle „duše“, ale 1., 4. též plti

2. plti

plytký

též plýtký

pníti

též pněti

pnouti, přech. pjav, příč. pjal, pjat; pře-, při-, roze-, se-, u-, vy-, za-

též pav, pal, pat; piav, pial, piat

podběl, 2. -u

2. -e

podbírati, podebírati

jen podbírati

podejmouti se, přech. podjav, příč. podjal, podjat

též podňav, podňal, podňat

podemlíti, podemelu

též podmelu

podepsati, podepíši

též podpíši

podestlati, podestelu

též podstelu

podestýlati

podstýlati

podešev, 2. podešve ž.

podešev, vlastně podšev, 2. podešvu m.

podezírati

též podzírati

podobojí, 2. -ích

neskl.

[116]po druhé (jsem tu), podruhé (přijďte až podruhé)

jen po druhé

podšívka

též podsévka

podvlékati, podvlíkati

jen podvlékati

poháněč

pohaněč

pohostinnu, pohostinný, pohostinnost

pohostinu atd.

pohrouziti, pohroužiti, pohřížiti

jen pohrouziti („lépe než pohřížiti“)

pokradmo, pokradmu

pokradmo, pokradí

políček, políčkovati, z-

poliček, poličkovati

políknouti

též poléknouti

polínko

též polénko

polír

též palír

pololetí, půlletí

též polouletí

poloostrov

též polouostrov, půlostrov

Polyfém

Polyfem, Polyfemos

polyglotta

polyglota

pomníti

též pomněti

Pompeje

též Pompeji

pompejský

též pompejánský

pondělí m., stř.

jen m.

pony neskl. n. 2. -yho, 3. -ymu, 6., 7. -ym

jen neskl.

popel, 6. popelu

6. též popele

porcelán, lid. porculán

jen porculán

Porta, Vysoká Porta

Vysoká porta

portepé

porteépée, portupé

portrét

portrét

poskvrna

ob. též poškvrna

posledněkrát, posledníkrát

posledníkrát(e)

posnídávka

též posnídanka

postať, 2. -ti; mn. -tím, -tích, -těmi

2. -ti

postranek, prostranek, postraněk, prostraněk

jen postranek

postříbřovati

postřibřovati

postýlka

též postélka

posunek, posuněk

jen posunek, nikoli posuněk

posýpátko

posypátko

poštívati

též podštívati

potají

též podtají

potápěč

potapěč

potpourri, neskl., stř., 7. také -im

 

pouť, 2. -ti, mn. podle „duše“

pout, 2. -ti podle „kost“

pouzdrař

pouzdrář

-pověď, 2. -di, mn. -dím, -dích, -dmi; ná-, o-, od-, pro-, pru-, před-, pří-, vý-, z-, za-

2. -di (podle „kost“)

pověděti, přech. povědě

přech. též pověda

pozříti (polknouti), pozřím, pozři, pozřel, pozřen

též požříti, požru a pozřu, požři, požřel, požřen

praesens

présens

praetor

prétor

prachovka

prachůvka

pramen, 2. -e a -u

2. jen -e

praporek

prapůrek

práti, peru, pereš

pereš (péřeš)

[117]praxe

též prakse

-prázdniti, příč. -prázdněn; u-, vy-, zane-

též (-práždněn)

prejudic m.

prejudice ž.

prisma, 2. -atu

2. též -ata

privilej ž.

též m.

projmouti, podst. jm. projmutí

podst. jm. projetí

promovovati, promovati

jen promovati

pronajmouti, podst. jm. pronajmutí

podst. jm. pronajetí

pronásledovatel

pronasledovatel

propeller

propeler

Propylaje

Propyleje

prostranný

prostraný (-stranný)

protoplasma, -y ž., -atu stř.

jen protoplasma ž.

Provensal, Provensalec

Provencal

provensálský

provencalský

prsť, 2. -ti; mn. -tím, -tích, -ťmi

2. prsti

prstýnek

též prstének

průvodčí, 2. -ího

2. též -í

prvenec

též prvěnec

-prýsknouti, od-, o-, roz-

-prysknouti (ale prýsknouti)

přací

přácí

přadeno

též předeno

předejmouti

též předníti

předříkávač

předřikavač

předvčírem, předevčírem

jen předevčírem

předvídatelný

předvidatelný

přehršle ž.

též přehršlí stř.

přelévárna

přelevárna

přemístiti, příč. přemístěn

příč. též (-míštěn)

přepjatý

též přepiatý

převáti

též převíti

Příbram

2. jen -ě

příď, 2. -dě

2. -di

přihroublý, přihrublý

jen přihrublý

příjmení

též příjmí

přilba, přilbice

přílba, -ice

přimknouti, příč. přimknut

příč. přimčen

připínáček

připinač

připnouti, podst. jm. připětí i připnutí (ve významu hmotném)

podst. jm. připětí

přípřež, 2. -e

2. též -i

příručí, 2. -ího

2. též -i

přiřčení

též přirčení

přísahati, od-, za-

přisahati

přísámbůh

přisámbohu, chybně přisám Bůh

přísti, předu; o-, roze-, s-

též přadu

Přistoupim, 2. -ě, -i

2. jen -ě

příštipek

též příštěpek

příti (se), přu, přou; o-, ode-, pode-, po-, pře-, u-, vze-, za-

pru, prou

přitisknouti, příč. -tištěn (o knihtisku), -tisknut

jen -tištěn

[118]přivoditi, přivoděn

přivozen, novotvar přivoděn

přívrženec

přivrženec

psáti, píši, píšu; na-, nade-, ode-, o-, pode-, po-, přede-, roze-, se-, u-, ve-, vy-, za-

jen píši

ptáčátko

ptačátko

pudding

puding

pudivítr, 2. -vítra

2. -větra

půlden, mn. půldny

 

půliti, rozk. pul; roz-

rozk. půl

purkrabě m.

též stř.

puškař

puškář

Putim, 2. -ě, -i

2. jen -ě

pýr, -u m.

též pýř, -e m.

pystíček

lépe pyštíček

Pythagoras, 2. -y n. -a

2. jen -y

(Příště dále)

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 4, s. 111-118

Předchozí Karel Horálek: K theorii předrážky v českém verši

Následující Jiří Haller: Strážcové hor