Časopis Naše řeč
en cz

Sbírání lidových jmen rostlin

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Sbírání lidových jmen rostlin, o něž jsme nedávno žádali, bude pojato do programu velkého vlastivědného výzkumu domácí květeny na podkladě regionalistickém (prof. K. Domin ve „Vědě přírodní“ XX, 1940, 2 n.)

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 9-10, p. 294

Previous Čeština vzorem pro pravopisnou reformu v Mexiku

Next Dramatická mluva