dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Popisný, popisní

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. K.) O rozdílu významu přídavných jmen tvořených příponami -ný a -ní jsme vykládali v předešlém čísle NŘ. (18, 159n.). Toho, co tam bylo řečeno, lze užíti i k rozlišení příd. jmen popisný a popisní. Podle toho je úřad, kterému přísluší popisování, úřadem popisním, a název »Popisní úřad hl. města Prahy« je tedy správný (srov. správní soud, obecní úřad, nájemní smlouva a pod.). Stejně by se ovšem mělo říkati popisní číslo, popisní list (t. j. konskripční), popisní úředník a pod. V dnešním usu se však významový rozdíl obou těch příd. jmen nezachová[220]vá přesně, a tak se často říká i píše popisné číslo, popisný list a pod. Příd. jméno popisný má význam široký. Vedle významu ‚k popisování‘ mívá též smysl ‚popisující‘, na př. ve spojení popisná báseň, popisný sloh a pod.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 219-220

Předchozí Při příležitosti něčeho

Následující Pořádek slov