Časopis Naše řeč
en cz

Při příležitosti něčeho

[Drobnosti]

(pdf)

-

Výraz ‚při příležitosti‘, znamenající tolik co příslovce příležitostně, t. j. jakmile se (někomu) naskytne (k něčemu vhodná) příležitost, je správný, ale stlačujeme-li jej, právě tak jako příslovce »příležitostně«, v platnost pouhé předložky, napodobujeme německý vzor. Pohříchu po každé, kdykoli se něco oslavuje nebo kdykoli se uctívá něčí památka a p., je takových nepravých předložek, obzvláště v našich časopisech, jako hub po dešti. Tak před 5. květnem t. r. jsme v nich opět a opět čtli, že smuteční tryzna »při příležitosti (leckde »u příležitosti«) 15. výročí tragické smrti M. Rastislava Štefánika« bude tam a tam, jako by nestačila prostá předložka k, tedy k 15. výročí atd. Jindy můžeme užít předložky na, při, za nebo výrazu v den… a pod., podle toho, co se kde hodí.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 219

Předchozí Onen

Následující Popisný, popisní