Časopis Naše řeč
en cz

Pořádek slov

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Národní politice 14. IV. 1934 byla vytištěna věta: »Na každého zapůsobí pohled na tuto skalní stěnu, jejíž černé vápence, zvané lochkovské, usazené z moře v době útvaru silurského, byly v pozdějších dobách ohromným horotvorným tlakem vyzdviženy a mnohonásobně zklikaceny a zvrásněny, jistě mohutným dojmem.« Příslovečné určení je tu zbytečně a ovšem také nesprávně odděleno od slovesa, jež rozvíjí, pěti řádky jiného textu, takže celá ta věta vypadá jako žertovná skrývačka. Český pořádek slov je sice volný, ale jenom v tom smyslu, že není v češtině ustálených konstrukcí větných jako na př. v němčině nebo ve francouzštině. Zato však platí o českém pořádku slov zásada, že se co možná kladou k sobě výrazy, které k sobě patří smyslem. Proto měla ona věta zníti: »Na každého působí (nebo: bude působit) jistě mohutným dojmem pohled« atd., nebo, je-li třeba zvláště vytknout výraz příslovečný: »Jistě mohutným dojmem na každého působí pohled« atd. Stejně zbytečné a nesprávné jsou takovéto hlavolamy v pořádku slov úředních projevů. Ve Večeru 6. IV. 1934 čtli čtenáři tuto hroznou větu: »V pondělní schůzi Ústředního (!) zastupitelstva hlavního města Prahy jest na programu návrh městské rady, aby za účelem (!) vypracování projektu na zřízení nových jimadel v obvodu vodárny v Praze-Bráníku, jakožto náhrady za staré jímací studny rourové, jež budou zrušeny v důsledku (!) chystaných úprav Vltavy v obvodu téže (!) vodárny, byly doplňkem k vykonaným již pokusným pracím čerpacím z r. 1925 provedeny sondovací práce zřízením pěti nových sond nákladem 20.000 Kč.« Autor této věty si po svém neobyčejném výkonu stylistickém jistě upřímně oddechl, když mohl už na konci udělat tečku, ale proč se tak zbytečně namáhal, aby sesmolil větu tak neobratnou a nepřehlednou? Byl by sám měl daleko snadnější práci a čtenáři by byl velmi usnadnil čtení, kdyby byl tuto větu napsal na př. takto: »V pondělní schůzi ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy bude na programu návrh městské rady, aby byly nákladem 20.000 Kč vykonány sondovací práce zřízením pěti nových sond (ale není i tento opis zbytečný?). Tyto práce mají býti doplňkem k pokusným pracím čerpacím, které byly vykonány už r. 1925, a jsou přípravou k vypracování (nebo tak nějak; původní text není dost určitý) projektu (plánu) na zřízení nových jimadel v obvodu vodárny v Praze-Bráníku. Nová jimadla budou náhradou za staré jímací studny a za studny rourové, jež budou zrušeny proto, že se chystá úprava Vltavy v obvodu oné vodárny.«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 220

Předchozí Popisný, popisní

Následující Rozuměti pod něčím něco