Časopis Naše řeč
en cz

Onen

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. P.) Zdá se, že nečeský způsob, zbytečně užívati ukazovacího zájmena onen místo příslušného jména podstatného, má přece jen tužší život, než se domnívala NŘ. 16, 1932, 70. Aspoň shledáváme v poslední době a s námi i naši čtenáři, že se s ním české překlady a noviny dosud nerozloučily. Čteme na př.: »Ostatní stromoví, kromě onoho v alejích, bylo volně seskupeno«. »Několikerý požár a časté přestavby Karolina, zvláště ona, provedená r. 1718 Fr. Kaňkou, ozdobily západní fasádu krásným portálem, změnily důkladně jeho vnějšek i vnitřek«, atd. Dokonce se vyskytla i konstrukce tak toporná, jako je tato: »Úspěch Slavie… byl mnohem větší onoho (!) Sparty«. Ve všech těchto větách je zájmena onen užito nečesky; místo něho se mělo opakovat podstatné jméno, ke kterému zájmeno ukazuje. Po česku by tedy ony věty zněly: »Ostatní stromoví, kromě stromoví v alejích, bylo volně seskupeno«. »Několikerý požár a časté přestavby Karolina, zvláště přestavba provedená atd.« »Úspěch Slavie byl mnohem větší než úspěch Sparty«. V takovýchto případech není možno vyhnouti se opakování podst. jména a bylo by nesprávné pokládat je za slohovou chybu.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 219

Předchozí J. Kroupa: Není nic. Není obsaženo

Následující Při příležitosti něčeho