Časopis Naše řeč
en cz

Kocanda

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 17, 1933, 300) Dodatkem k poznámkám o tomto slově připojujeme ještě zajímavou zprávu, kterou otiskly Naše hlasy (vycházející v Českém Brodě) 21. XII. 1933 se značkou A. S.: »Jako patnáctiletý chlapec jsem přišel r. 1896 do Litoměřic n. L. za dalším životním vzděláním. Pamatuji se tedy velmi dobře na prastarou zájezdní hospodu označenou nápisem Gasthof zu Gott sei Dank, která ještě snad v Dlouhé ulici (hlavní silnice na Mělník) naproti nynějším dělostřeleckým kasárnám existuje. Tato hospoda podle opršalého letopočtu nad vraty pochází asi ze 17. století, měla slušný počet klenutých místností, velký dvůr s kolnami pro vozy, prostorné stáje a zvláštní vjezd a výjezd. V předvečer týdenních a výročních trhů bývalo zde velmi živo. Dvůr býval pln povozů naložených různým zbožím, ovocem, obilím, a stáje přeplněny tržním dobytkem. Povozníci zprostředkovávali i rozličné posílky, zvláště pro studenty a vojíny, ze širokého okolí. V neděli a o svátcích bylo zde od pradávna při hudbě a tanci dostaveníčko všech možných vojínů z města i z Terezína, kteří tuto hospodu prostě nazývali Kocandou — vzhledem prý na název Gott sei Dank.« — Zdá se však, že ve skutečnosti je německý název toho hostince sekundární.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 121

Předchozí Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Následující Krepdešín