Časopis Naše řeč
en cz

Kocanda

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 17, 1933, 220) K naší poznámce o slově kocanda píše paní Lila Bubelová: »Vím, že se v některých krajích říká kocati se také ve smyslu ‚mazlili se, laskati se (milostně)‘. Vždycky jsem si na to vzpomněla, když jsem zahlédla někde stranou hospodu se jménem kocanda. Myslím, že lid dal kocandě její jméno v tomto smyslu.« — Možnost takovéhoto výkladu snad naznačila také NŘ. 8, 1924, 26 slovy: »Z tohoto kocati (= tlachati) vykládá pak Bartoš velmi časté pojmenování hospod (Kocanda, Na Kocandě) jako místností, kde se kocá, tlachá, není-li důvod pojmenování ovšem ještě horší.« O slovese kocati se ‚mazliti se‘ je na tomto místě rovněž zmínka, ale hned se poznamenává, že patrně nesouvisí se slovesem kocati ‚tlachati‘, nýbrž že spíše ukazuje na kmen kot-, obsažený v slovech kocour a kočka (m. kocka).

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 10, s. 300

Předchozí B—a.: Dámský basén pro plavce

Následující Nepitná voda