Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Na vyzvání prof. Frant. Chudoby v Lidových novinách došly do kanceláře České akademie tyto příspěvky na Slovník jazyka českého: po 500 Kč od Frant. Chudoby, profesora Masarykovy university, a od Arne Nováka, prof. Masarykovy university. Po 100 Kč od Jana Pokorného, úředníka tabákové režie ve Svitavách, od Jos. Skutila, adj. Mor. zemského musea v Brně, od Boh. Sládečka, prof. gymn. v Praze XII. (na počest jmenin prof. Jos. Zubatého), od dr. Frant. Skovajsy, řed. gymn. v Zlatých Moravcích, a od sboru gymnasia v Zlatých Moravcích. Dále věnovali pánové: Jos. Masák, fin. komisař v Kralovicích, 25 Kč, JUDr. Karel Čermák, vrchní odb. rada v min. školství, 20 Kč, dr. Miloš Neubauer, prof. gymn. v Brně, 20 Kč, Jan Šabršula, prof. obch. akad. v Třebíči, 20 Kč, Rudolf Hledík v Židenicích 10 Kč, Marie Hladíková, říd. uč. v. v. v Brně, 10 Kč, a Jan Hladík, železniční úředník v. v., 5 Kč. Těchto příspěvků bude užito k honorování externích spolupracovníků, přibraných na urychlení prací s vydáním normativního slovníku. Další příspěvky přijímá kancelář České akademie v Praze, Nár. museum.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 120

Předchozí František Oberpfalcer: O číšnících a…

Následující Kocanda