Časopis Naše řeč
en cz

Krepdešín

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. H.) Tento název hedvábné tkaniny byl přejat z francouzského složeného výrazu crêpe de Chine (= čínský krep; tak se také někdy u nás označuje), ale v češtině se přizpůsobil svým tvarem názvům látek mušelín, popelín, etamín a pod. a skloňuje se jako slovo jednoduché bez zřetele k svému původnímu složení. Skloňujeme je tedy krepdešín, krepdešínu, krepdešínem atd., příd. jméno k němu zní krepdešínový. Tento způsob je už tak vžit, že nelze žádat, aby se skloňovalo toto slovo podle svého původu, tedy snad krepu de Chine atd.; příd. jméno by se pak ani nedalo utvořit. Ostatně není v tomto přizpůsobení cizího výrazu českému jazyku nic nezvyklého ani nesprávného. odobným způsobem skloňujeme složená slova cizí vůbec, na př. jméno Villa-Franca má 2. pád Villa-Franky, název Thurn-Taxis se skloňuje Thurn-Taxisovi atd. (viz Gebauer-Ertl 2, 1926, 223). O pravopisné stránce rozhodla Pravidla čes. pravopisu výslovně jen u jména mušelín (z franc. mousseline), ale jistě nepochybíme, rozšíříme-li tento předpis i na jména ostatní a budeme-li psát také popelín (franc. popeline), etamín (franc. étamine) a konečně i krepdešín.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 121

Předchozí Kocanda

Následující Lidové výrazy