Časopis Naše řeč
en cz

Ocítati se

[Hovorna]

(pdf)

-

Tak učí psáti Pravidla (analogicky podle zdvihnouti — zdvíhati, napnouti — napínati atd.) a jimi se řídí i NŘ. (v. 4, 116; 5, 175). [254]Jeden z našich čtenářů nás upozorňuje, že v jednom posudku (Strejčkova vydání Hýblovy humoresky Justýnčin mistrovský kus), uveřejněném v NŘ. před devíti lety (I, 271), bylo správné ocítati se opraveno v ocitati se. To byl buď skutečně omyl anebo přehlédnutá tisková chyba, chyba ovšem v každém případě. Proto také do Rejstříku I. ročníku nebylo toto mylné poučení pojato. Abychom však měli svědomí úplně klidné, upozorňujeme na to své čtenáře, aby si mohli tento omyl opraviti i v 1. ročníku samém, mají-li jej ovšem. Tentýž čtenář nás upozorňuje dále, že v témže referátě užil referent slova posléze ve významu konečně. I to je chyba, neboť referent nerespektoval článek, který byl uveřejněn v NŘ. teprve dvě léta potom.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 8, s. 253-254

Předchozí Nížepsaný, zmíněný

Následující Podlaha

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1