dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Nížepsaný, zmíněný

[Hovorna]

(pdf)

-

(L. Č.) Nížepsaný nebo níže psaný se do nedávna psávalo v úvodě úředních i jiných spisů na odkaz ke jménům podepsané osoby. Dnes se obyčejně psává podepsaný. Obé se dá hájiti a rozhoduje zde nikoli větší nebo menší správnost, nýbrž zvyk. Nížepsaný má oporu v častých výrazech starých listin jako vespodpsaný (n. vespod psaný, pod. i j.), dolepsaný, vdolepsaný (to byly ovšem odkazy nejen k osobám podepsaným, nýbrž i k osobám nebo věcem, o nichž ve spisu dále byla řeč, proto byly také podobné odkazy svrchupsaný, častopsaný a p.), také s přísl. níže, níž, jímž se ukazovalo k výkladu dalšímu, je podepsati, podepsaný ve významu dnešním také slovo od 16. století hojně doložené. — Zmíněný (n. svrchu zmíněný) jako odkaz k osobě nebo věci, o níž již byla řeč, je výraz známý něco přes 100 let (vzorem k němu bylo asi něm. der erwähnte, der oberwähnte); v starší době se říkalo dotčený Gebauer, Slovn. 1, 313 (1559), Kron. Tur. 1, 166, svrchudotčený Arch. č. 8, 338, 509; 529; 9, 312 (1460 až 1502), napředd. 8, 392 (1490), výšed. 9, 427 (1496). Mluvnicky (jako příč. trp. r. sloves zmíniti se o něčem, dotknouti se něčeho) lze hájiti spíše výrazu dotčený než zmíněný; příčestí min. trpné od sloves, která se pojí nebo pojila s 2. pádem, není vzácností (nevšímaný, vážený člověk, chráněný, bráněný, hájený, střežený, tázaný, zasluhovaný, potřebovaný, dobytý, dosažený, žádaný, hledaný atp.), kdežto podobných případů jako zmíněný — u sloves majících předmět v pádě předložkovém — bychom jistě mnoho nenašli, jestli vůbec jaké. Dotyčný je mluvnický nesmysl (v. 1, 216).

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 8, s. 253

Předchozí Myslivec

Následující Ocítati se