Časopis Naše řeč
en cz

Nížepsaný, zmíněný

[Hovorna]

(pdf)

-

(L. Č.) Nížepsaný nebo níže psaný se do nedávna psávalo v úvodě úředních i jiných spisů na odkaz ke jménům podepsané osoby. Dnes se obyčejně psává podepsaný. Obé se dá hájiti a rozhoduje zde nikoli větší nebo menší správnost, nýbrž zvyk. Nížepsaný má oporu v častých výrazech starých listin jako vespodpsaný (n. vespod psaný, pod. i j.), dolepsaný, vdolepsaný (to byly ovšem odkazy nejen k osobám podepsaným, nýbrž i k osobám nebo věcem, o nichž ve spisu dále byla řeč, proto byly také podobné odkazy svrchupsaný, častopsaný a p.), také s přísl. níže, níž, jímž se ukazovalo k výkladu dalšímu, je podepsati, podepsaný ve významu dnešním také slovo od 16. století hojně doložené. — Zmíněný (n. svrchu zmíněný) jako odkaz k osobě nebo věci, o níž již byla řeč, je výraz známý něco přes 100 let (vzorem k němu bylo asi něm. der erwähnte, der oberwähnte); v starší době se říkalo dotčený Gebauer, Slovn. 1, 313 (1559), Kron. Tur. 1, 166, svrchudotčený Arch. č. 8, 338, 509; 529; 9, 312 (1460 až 1502), napředd. 8, 392 (1490), výšed. 9, 427 (1496). Mluvnicky (jako příč. trp. r. sloves zmíniti se o něčem, dotknouti se něčeho) lze hájiti spíše výrazu dotčený než zmíněný; příčestí min. trpné od sloves, která se pojí nebo pojila s 2. pádem, není vzácností (nevšímaný, vážený člověk, chráněný, bráněný, hájený, střežený, tázaný, zasluhovaný, potřebovaný, dobytý, dosažený, žádaný, hledaný atp.), kdežto podobných případů jako zmíněný — u sloves majících předmět v pádě předložkovém — bychom jistě mnoho nenašli, jestli vůbec jaké. Dotyčný je mluvnický nesmysl (v. 1, 216).

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 8, s. 253

Předchozí Myslivec

Následující Ocítati se

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1