dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dověděti se

[Answers]

(pdf)

-

(A. K.) Přechodník »dověda se« není nesprávný; jako prosté sloveso věděti má přech. věda, vědouc, tak i slovesa složená, dověděti [189]se, pověděti ap., mají přechodník dověda, pověda atd. Také výrazy »tím způsobem, jakýmkoli způsobem, hodnověrným způsobem« ap. jsou správné. O jazykové stránce zákona na ochranu republiky byl posudek v 5. seš. letošního ročníku NŘ.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 6, pp. 188-189

Previous Časy

Next Chmeť, lótě