dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Mitvem

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) O tomto slově byl podán výklad v N. Ř. III, 64. — O nesprávném užívání předložky přes (jednati přes něco a p.) stala se zmínka IV, 194; tato chyba se vyskytuje bohudík už velmi zřídka a leda u pisatelů velmi zanedbaných. — O chybných výrazech »žíti na veliké (svobodné) noze« vykládal již Bartoš v Nové rukověti s. 204; rovněž o nespr. zaměňování předložek k a na, na př. »pozvání ku plesu« m. »na ples« (t. 69); také o nespr. výraze »nahá pravda« m. »holá pravda« lze se dočísti u Bartoše (t. 147). — »Odpověděti k otázce« je právě tak správné jako »odpověděti na otázku«, ovšem s jistým rozdílem významovým, který byl vyložen v N. Ř. II, 289. — Kasárna (vedle kasárny) je tvar téhož způsobu jako »luka, hrana, dvířka, muka« a p.; v spis. jazyce lze užíti tvaru obojího. — Číslovka sto v pádech t. zv. nepřímých zůstává buď podst. jménem, a pak je výraz počítané věci v 2. pádě, na př. »ke stu lidí«; anebo se příslušný tvar pádový přenáší na výraz počítané věci a číslovka »sto« zůstává neskloněna, na př. »nad sto rytíři«; anebo se konečně číslovka sto přizpůsobuje tvarem (attrakcí) výrazu počítané řeči, na př. »po stu letech« (v. Gebauer-Ertl 2, 142). — Kaplanovati je sloveso utvořené týmž způsobem a s týmž významem jako »kralovati, mistrovati, zevlovati, panovati« a p.; Jungmann je dokládá už z Veleslavína. Stejně obvyklé v dnešním usu je i »kantorovati, učitelovati, ševcovati, flámovati« a m. j. Slovesa nově podle tohoto vzoru tvořená nejsou tedy tvořena chybně; z toho ovšem neplyne, že bychom je musili tvořiti do zásoby, zvláště když toho není potřeba.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 156

Předchozí Jelikož

Následující Nadíti se