Časopis Naše řeč
en cz

Jelikož

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) Užívání spojky »jelikož« ve smyslu novočeského »jakožto« (als), navrhované Bartošem v náhradu za stíhané »co«, jest velmi staré. Ale ve spojeních »Jan, jelikož bratr tvůj« a p. neměla spojka »jelikož« významu příčinného, jak se domníváte (ten je vůbec dosti pozdní), nýbrž význam omezovací, »pokud, vzhledem k čemu«. Na př. Pán Ježíš (jest) věčný, počátku a konce nemaje, jelikožto Buoh, a jest počátek maje, ale konce nemaje, jelikožto člověk (Hus E. 3, 154), t. j. vzhledem k tomu, že je Bůh, jakožto Bůh atd. Upozorňovati na to, kdy by se v dnešním jazyce mělo klásti v takovýchto výrazech prosté »jako« (jakožto) a kdy »jelikož«, pokládáme za zbytečné; oživiti staročeské »jelikož« v této platnosti zůstalo pouhým pokusem: dnes to nikdo neříká ani nepíše.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 156

Předchozí Jasno, temno

Následující Mitvem