Časopis Naše řeč
en cz

Vícepráce

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. M.) O tomto zmetku jsme psali již v I. roč. N. Ř. (str. 151, 279); správně říkáme »práce mimo rozpočet, přespočetná, v rozpočtu nepředvídaná«. — Na vědomí (n. na vědomost) dáti i bráti jsou výrazy správné (N. Ř. III, 287, V, 95). — Místo slova dobropis se navrhuje v učebnicích české korespondence správnější výraz »připsání, účtování ve prospěch«.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 10, s. 320

Předchozí Petrův

Následující Václav Ertl: Co je to za člověka?