Časopis Naše řeč
en cz

Zvůr

[Drobnosti]

(pdf)

-

K článkům Vzor, zor, zůr, zvůr (16, 63; 87) nám poslal p. stav. inž. F. Urban na Smíchově tuto zprávu: »Od svého zvěčnělého otce, rolníka v Kadlíně na Mělnicku slýchával jsem slovo zvůr ve významu a pojmu dnešního výrazu ‚osevní plán‘. Otec míval najaté pozemky, a když docházela doba nájmu, míval vždy starost, aby mu byly ponechány v nájmu stejné pozemky, na nichž má »srovnaný zvůr«, tedy kde již má připraveno vše pro plodinu, která při racionelním a střídavém hospodářství po předešlé se nejlépe hodí a prospívá«. Zprávy o významu těch slov se nám zdají neúplné a byli bychom vděčni za poučení o nich.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 6, s. 144

Předchozí Tytýž

Následující Josef Zubatý: Kmochta pták