Časopis Naše řeč
en cz

Tytýž

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. K., A. J.) bylo oblíbené slovo Palackého (m. j. ho v min. stol. užívali i na př. Šafařík a Sušil) s významem ‚opětovně, občas, častěji« a p.; v starší době je nalézáme častěji v Kralické bibli a u Komenského, kde bývá psáno i týtýž. V min. stol. bylo patrně knižním archaismem a zaniklo snad úplně již i v jazyce spisovném. Na př. »že pravdomluvní stále jednostejně mluví, ale lháři týtýž se mění v řečech svých« Kral. na Př. 12, 19; »dokudž Samuele stávalo, vždy ho (Saula), tytýž retoval« t. na 1 Kr. 25, 1; »byli tu někteří, kteříž… chodili mlčíc… a vzhlédajíc tytýž k nebi« Kom. v. brn. 15, 255. Starší tvar je týtýž; tytýž vzniklo rozlišovacím zkrácením první slabiky. Samohláska ý vlastně pochází z obecné výslovnosti; původní znění bylo tétéž, na př. »tétéž jej v ohni (m. v oheň) metalo a u vodu« Mark. 9, 21 Čt. Ben., »to jemu tétéž (crebrius) praviechu« Kott 4, 73 z bible Olom. Bylo i odvozené příd. jm. tétéžný ‚opětovný, častý‘: »Marta pracováše při snažnéj při tétéžnéj službě« Luk. 10, 40 v Čten. Ben. (circa frequens ministerium). Slabika té- je m. též-, jako v slově týden tý je m. týž (sloven. týždeň); v starší době s týmž významem bylo téžtéž (u Jungmanna 4, 583 »lid téžtéž svatau víru přijímal spoře« z Passionalu), s pozdější výslovností týžtýž častěji u Blahoslava, na př. »ti (výrostkové, kterým se mění hlas) měli by předce i násilně zpívati, týž týž, aby se povykřičeli« Musica 53 a. I tvar též i též, později týž i týž se objevuje, na př. »tak sem s ním uhodil (se dohodl), abych mu též i též kapr za to dáti kázal« Arch. č. 15, 35 (r. 1480); »někteří zpěváci… na odpor tomu činí, že týž i týž písničku některou zpívají… jinou některou notou« Blah. Mus. 54b. V těchto výrazech vězí ovšem známé příslovce též (v tétéž v kratším tvaru ), jehož obyčejný význam ‚stejně‘ zdvojením se změnil ve význam opětování téhož děje v rozličných dobách (srv. 4, 304 n., kde jsme ovšem měli méně dokladů po ruce, než máme dnes).

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 6, s. 144

Předchozí Švestkeň

Následující Zvůr