Časopis Naše řeč
en cz

Dont

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. D.) Příjm. Dont, Donth opravdu by mohlo souviseti s příjm. Donát (13, 2); neznáme ovšem jeho starších dokladů, abychom směli souditi najisto. Zkrácení a zaniknutí samohlásky v 2. slab. by asi svědčilo o tom, že pův. tvar Donâtus, Donât prošel německými ústy (příjm. Donth sami známe ze sev., něm. Čech); němčina mimo některé výminky (zejména složeniny s některými předložkami a předponami) má nejčastěji přízvuk na 1. slab. a silně zkracuje slabiky nepřízvučné. Na př. příjm. Klimt, Klemt je z Kliment, Klement (č. domácké tvary Klíma, Klimeš, lat. Clêmens; clêmens = klidný, mírný), Amt (úřad) ze stněm. ambaht, později ambt, a to z kelto-lat. ambactus (posel; odtud také pozdní lat. ambactiata ‚příkaz, vzkaz‘ = vl. ambasciata, frc. ambassade ‚vyslanectví‘). Množství podobných dokladů bychom ovšem našli ve změnách domácích slov německých.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 3-4, s. 89

Předchozí Dareba s darebou

Následující Hejna, Hýna, Hyna

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1