Časopis Naše řeč
en cz

Dont

[Short articles]

(pdf)

-

(F. D.) Příjm. Dont, Donth opravdu by mohlo souviseti s příjm. Donát (13, 2); neznáme ovšem jeho starších dokladů, abychom směli souditi najisto. Zkrácení a zaniknutí samohlásky v 2. slab. by asi svědčilo o tom, že pův. tvar Donâtus, Donât prošel německými ústy (příjm. Donth sami známe ze sev., něm. Čech); němčina mimo některé výminky (zejména složeniny s některými předložkami a předponami) má nejčastěji přízvuk na 1. slab. a silně zkracuje slabiky nepřízvučné. Na př. příjm. Klimt, Klemt je z Kliment, Klement (č. domácké tvary Klíma, Klimeš, lat. Clêmens; clêmens = klidný, mírný), Amt (úřad) ze stněm. ambaht, později ambt, a to z kelto-lat. ambactus (posel; odtud také pozdní lat. ambactiata ‚příkaz, vzkaz‘ = vl. ambasciata, frc. ambassade ‚vyslanectví‘). Množství podobných dokladů bychom ovšem našli ve změnách domácích slov německých.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 3-4, p. 89

Previous Dareba s darebou

Next Hejna, Hýna, Hyna