Časopis Naše řeč
en cz

Pojištěný dopis

Ed. Skořepa

[Hovorna]

(pdf)

-

V Naší řeči (8, 10) navrhuje p. K. Rocher, aby se »doporučený dopis« nazýval »pojištěný dopis«. Název tento není však možno v praxi zavésti, neboť mezi oběma výrazy je značný rozdíl významový. Zásilku doporučenou může její odesilatel ještě pojistiti, a to u některé pojišťovny (nikoliv u pošty) proti škodám, které by mu vzešly poškozením neb ztrátou její. Mezi »dopisem doporučeným«, »dopisem pojištěným« nebo »dopisem doporučeným a pojištěným« je tedy podstatný rozdíl.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 3, s. 95

Předchozí Pěnčín

Následující Přes Brno